DỊCH VỤ BIỂU DIỄN

  >> xem tất cả >>

8.000.000 / Show
3.000.000 / Show
4.000.000 / Show
3.000.000 / Người
4.000.000 / Ca sĩ
600.000 / Người
800.000 /Người
1.000.000 / Suất

CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN

 >> Xem tất cả >>

30.000 /Trụ
150.000 /Cái
150.000 /m2